تاریخ : شنبه 25 خرداد 1398     |     کد : 2309

پس از انتقال درختان واقع در مسیر پروژه ها

167 اصله درخت در تپه های الهیه جان دوباره گرفتنددرختان جابجا شده از مسیر طرح های عمرانی شهرداری منطقه پنج که در پارک جنگلی الهیه غرس مجدد شده بودند جان دوباره گرفتند. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه 5 تبریز اعلام کرد وگفت : 167 اصله از درختان جابجا شده به علت واقع شدن در مسیر پروژ ه های عمرانی این منطقه پس ازغرس مجدد در پارک جنگلی تپه های الهیه جان دوباره گرفته اند. وی در ادامه با بیان اینکه در برخی از طرح های عمرانی همچون مسیر گشایی ها بناچار مجبور به جابجایی وانتقال درخت هستیم افزود : با اخذ مجوز از کمیسیون حفظ وگسترش وبا نظارت کارشناسان سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری تبریز اقدام به انتقال درختان واقع در مسیر طرح های عمرانی وکاشت مجدد آنها در تپه های الهیه شده است. وی تصریح نمود : درختان انتقال یافته با تلاش ونظارت مدیریت فضای سبز منطقه جان دوباره گرفته اند.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ