تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398     |     کد : 2319

با 500 تن آسفالت

ورودی شهرک رشدیه ساماندهی اساسی شد

.

شهردارمنطقه 5 تبریزگفت : پس از پایان جدول گذاری با هدف جلوگیری از ورود آبهای سطحی به واحدهای مسکونی و زیرسازی ، آسفالت ریزی اساسی در مسیر بلوار مسجد امام علی (ع) تا خیابان سعدی در شهرک رشدیه شروع شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میرعلی اصغر نساج با اعلام این مطلب افزود : به علت حفاری های صورت گرفته توسط قطارشهری تبریز درورودی  شهرک رشدیه زیرسازی وآسفالت ریزی اساسی این مسیر در برنامه کاری قرار گرفته بود . وی با بیان اینکه به منظور جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی به واحدهای مسکونی اقدام به جدول گذاری نیزشده است در ادامه افزود : در دولاین رفت وبرگشت این خیابان به طول 400 و100 متر آسفالت ریزی اساسی انجام شده است. به گفته وی در این مسیر500 تن آسفالت ریزی شده است.


فرامرز  مقنیان آذری