تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398     |     کد : 2323

در سه ماهه اول سال جاری

90 درصد بودجه شهرداری منطقه پنج محقق شد

.

90درصد بودجه شهرداری منطقه پنج در سه ماهه اول سال جاری محقق شده است. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت : شهرداری منطقه پنج در سال جاری با 2300 میلیارد ریال بودجه به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد. شهردار منطقه پنج با اشاره به نقش موثر معاونت شهرسازی  ومعماری و واحدهای اداری همچون اجرای احکام ، ماده صد ، امور حقوقی، نوسازی ، در آمد و تخلف یابی در تحقق بودجه گفت : تحقق 90 درصدی بودجه در سه ماهه اول سال قابل تقدیر است . وی در ادامه به لزوم تکریم ارباب رجوع اشاره نمود واظهار داشت : باید حداکثر ظرف مدت زمان یک ماه آرای تخلفات ساختمانی از کمیسیون ماده صد صادر شود. وی ضمن قدردانی از تلاش پرسنل واحد اجرای احکام در وصول مطالبات شهرداری واجرای آرای صادره کمیسیون ماده صد گفت : عملکرد این واحد در محقق شدن بودجه موثر بوده است. مهندس نساج ضمن قدردانی ازتلاش معاونت شهرسازی ومعماری منطقه در کسب رتبه برتر صدور پروانه ساختمانی در بین مناطق دهگانه شهرداری تصریح نمود : در سه ماهه اول امسال  174 پروانه ساختمانی در این منطقه صادر شده است . شهردار منطقه در این خصوص اظهار داشت : 23 درصد از پروانه های ساختمانی کلانشهر تبریز در سال جاری توسط این منطقه صادر شده است .
 


فرامرز  مقنیان آذری