تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398     |     کد : 2324

استقبال شهروندان منطقه پنج از طرح تعویض کاغذ باطله با گلهای آپارتمانی

.

.

 
شهروندان منطقه 5 تبریز از طرح تعویض کاغذ باطله وکتاب کهنه با گل ولوازم التحریر استقبال نمودند . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در این طرح که با عنوان آیین مهربانی از 25 خرداد شروع وتا پایان شهریور ادامه خواهد داشت در فرهنگسرای کوی فرشته شهروندان با تحویل کاغذ باطله وکتاب کهنه می توانند گل های آپارتمانی ویا لوازم التحریر دریافت کنند. بر اساس این گزارش تا یک هفته از شروع این طرح شهروندان 500 کیلوگرم کاغذ باطله تحویل ودر قبال آن 250گل آپارتمانی ونهال میوه دریافت کرده اند
 


فرامرز  مقنیان آذری