تاریخ : پنجشنبه 13 تير 1398     |     کد : 2328

با ۳۰۰ تن آسفالت

خیابان طبیعت در کوی ولی امر ساماندهی شدشهردار منطقه پنج تبریز از اجرای طرح خدمات محله ای در خیابان طبیعت کوی ولی امر خبرداد و گفت: با ۳۰۰ تن آسفالت نهضت آسفالت ریزی دراین محله اجراشده است . به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود: طرح خدمات محله ای با هدف حل مشکلات محلات و تکریم ارباب رجوع و شهروندان اجرامی شود. وی در ادامه با بیان اینکه درسال جاری ۳ هزارتن آسفالت برای ساماندهی معابر سطح حوزه استفاده شده است اظهار داشت : نهضت آسفالت ریزی در محل هایی که توسط معاونت فنی و عمرانی شناسایی شده ادامه خواهد داشت . شهردار منطقه پنج خیابان طبیعت در کوی ولی امررایکی از معابری دانست که نیازمند آسفالت ریزی بود. مهندس نساج در این رابطه گفت : این خیابان با ۶۰۰ متر طول و۳۰۰ تن آسفالت ساماندهی شده است.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ