تاریخ : يکشنبه 23 تير 1398     |     کد : 2346

مسئول فضای سبز شهرداری منطقه پنج تبریز منصوب شد


با حکم مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه 5 تبریز مسئول فضای سبز این منطقه منصوب شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، آقای فرشید سرودیان که پیش از این سرناظر فضای سبز منطقه بود به عنوان مسئول فضای سبز منطقه 5 منصوب واز خدمات آقای قربانی قدردانی شد. برای این همکار ارجمندمان در خدمتگزاری به شهروندان و تحقق برنامه های شهرداری آرزوی توفیق و موفقیت داریم .
 


PDF چاپ چاپ