تاریخ : شنبه 29 تير 1398     |     کد : 2358

در سه ماهه اول سال جاری وبا 82 درصد

شهرداری منطقه پنج رتبه اول تحقق بودجه را کسب نمودبا ارزیابی های انجام شده توسط معاونت اداری ومالی شهرداری تبریز82 درصداز بودجه سه ماهه اول سال جاری شهرداری منطقه پنج محقق شده است. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت : این منطقه با تحقق 82 درصدی سهم بودجه سه ماهه نخست رتبه اول را در بین مناطق دهگانه کسب نموده است . وی افزود : شهرداری منطقه پنج در سال جاری با 2300 میلیارد ریال بودجه به شهروندان خدمات رسانی می کند. شهردار منطقه پنج با اشاره به نقش موثر معاونت شهرسازی  ومعماری در تحقق بودجه گفت : تحقق 82 درصدی بودجه سه ماهه اول سال وکسب رتبه اول در بین مناطقه دهگانه شهرداری تبریز در سایه تلاش و تعامل تمامی واحدهای اداری صورت گرفته است . مهندس نساج همچنین کسب رتبه اول صدور پروانه ساختمانی در بین مناطق دهگانه شهرداری را دیگرموفقیت کسب شده در سال جاری ذکر نمود و در این رابطه تصریح کرد: در سه ماهه اول امسال  174 پروانه ساختمانی در این منطقه صادر شده است . وی در این خصوص اظهار داشت : 23 درصد از پروانه های ساختمانی کلانشهر تبریز در سال جاری توسط این منطقه صادر شده است .
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ