تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1398     |     کد : 2377

پس ازتصویب تغییرات درطرح اصلاحات هندسی باغمیشه

درختان نیازمند جابجایی 268 اصله کاهش یافت

 
شهردار منطقه پنج تبریزاز جابجایی 32 اصله درخت در شهرک باغمیشه خبر داد وگفت : با اصلاح و تغییرات صورت گرفته در طرح هندسی کوی گاز شهرک باغمیشه  تعداد درختهای نیازمند جابجائی از حدود 300 به 32 اصله کاهش یافته است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میرعلی اصغر نساج با اعلام این خبر گفت : طرح اصلاح هندسی کوی گازدر شهرک باغمیشه با هدف کاهش ترافیک دریکی از پرترددترین خیابانهای باغمیشه اجرا می شود. وی در ادامه افزود : با اصلاحات هندسی در کوی گاز باغمیشه و دوبانده کردن مسیر، شاهد عبور ترافیکی سهل و آسان و همچنین ایجاد دسترسی به شهرک مرزداران، نصر و کوی گازخواهیم بود. شهردار منطقه پنج با اشاره به قرار گرفتن حدود300 اصله درخت در مسیر این پروژه که نیازمند جابجائی بود به انجام تغییرات صورت گرفته در آن اشاره نمود واظهار داشت : با هدف به حداقل رساندن تعداد درختان نیازمند جایجائی طرح ترافیکی پس از ارائه تغییرات به کمیته فنی شورای ترافیک تبریز جهت بررسی مجدد ارسال و به تایید اعضاء رسیده است. وی با بیان اینکه جابجایی درختان از کمیسیون حفظ وگسترش اقدام مجوزاخذ نموده اظهار داشت : جابجایی درختهای واقع در مسیر پروژه با نظارت کارشناسان سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری انجام می شود.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ