تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1398     |     کد : 2379

با 200 تن آسفالت

خیابان مهستان در شهرک رشدیه ساماندهی شدآسفالت ریزی اساسی خیابان مهستان در شهرک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه 5 تبریز با اعلام این مطلب گفت : نهضت آسفالت ریزی امسال با نگاه عدالت محورانه در محلات اجرا می شود. وی در ادامه با بیان اینکه پس از تخریب آسفالت معیوب با روش کاتر زنی اقدام به زیرسازی وآسفالت ریزی اساسی می شود افزود : آسفالت ریزی با هدف گسترش طرح خدمات محله ای در سطح حوزه اجرا می شود. شهردار منطقه همچنین در رابطه با عملکرد منطقه در این زمینه در سال جاری اظهار داشت : با پنج هزار تن آسفالت در 130 محله وخیابان آسفالت ریزی اساسی اجرا شده است. وی ساماندهی خیابان مهستان در شهرک رشدیه را از دیگر محلاتی دانست که از این خدمات محله ای برخوردار شده است . مهندس نساج در این خصوص افزود : در خیابان مهستان به طول 200متر حدود 200 تن آسفالت استفاده شده است.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ