تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1398     |     کد : 2380

با پنج هزار تن آسفالت

130محله وخیابان توسط شهرداری منطقه پنج ساماندهی شد


نهضت آسفالت ریزی اساسی ولکه گیری در 130خیابان ومحله تا پایان تیرماه انجام شده است. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز با اعلام این مطلب گفت : نهضت آسفالت ریزی امسال با نگاه عدالت محورانه در محلات اجرا می شود. وی در ادامه با بیان اینکه پس از تخریب آسفالت معیوب با روش کاتر زنی اقدام به زیرسازی وآسفالت ریزی اساسی می شود افزود : آسفالت ریزی با هدف گسترش طرح خدمات محله ای در سطح حوزه اجرا می شود. شهردار منطقه همچنین در رابطه با عملکرد منطقه در این زمینه در سال جاری اظهار داشت : با پنج هزار تن آسفالت در 130 محله وخیابان آسفالت ریزی اساسی اجرا شده است.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ