تاریخ : يکشنبه 13 مرداد 1398     |     کد : 2385

شهردار منطقه پنج خبر داد :

لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی در 20 خیابان ومحله در مرداد ماهلکه گیری وآسفالت ریزی اساسی 20خیابان و محله در ده روز ابتدایی مرداد توسط شهرداری منطقه پنج تبریز انجام شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج با اعلام این مطلب گفت : نهضت آسفالت ریزی امسال با نگاه عدالت محورانه در محلات اجرا می شود. وی در ادامه با بیان اینکه پس از تخریب آسفالت معیوب با روش کاتر زنی اقدام به زیرسازی وآسفالت ریزی اساسی می شود افزود : آسفالت ریزی با هدف گسترش طرح خدمات محله ای در سطح حوزه اجرا می شود. شهردار منطقه همچنین در رابطه با عملکرد منطقه در این زمینه در10 روز ابتدایی مرداد  اظهار داشت : 20 محله وخیابان در شهرک رشدیه ، باغمیشه ، فرشته ، نصر ، نیاوران و رشدیه از لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی برخوردار شده اند. مهندس نساج تصریح نمود : لکه گیری اساسی آسفالت خیابان شبنم ، جنت ، پمپ اداره گاز ، شقا یق اول و شهریار3 در شهرک باغمیشه انجام شده است. وی در مورد آسفالت ریزی معابر کوی نیاوران نیز گفت : کوچه های 29 و 23 کوی مصلی با لکه گیری ساماندهی شده است. شهردار منطقه  به اجرای این طرح خدمات محله ای در کوی فرشته نیز اشاره نمود وگفت : درکوچه های 13و 16 و 18و 20 فرشته و فرشته اول  لکه گیری به پایان یافته است. وی به  انجام لکه گیری در خیابان دانش سوم وکوچه های فرعی آن اشاره کرد وگفت : تا زمانیکه شرایط جوی مساعد باشد لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی معابرادامه خواهد داشت. شهردار منطقه پنج در پایان خیابان مهستان در شهرک رشدیه را از دیگر معابری دانست که با آسفالت ریزی ساماندهی شده است. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ