تاریخ : چهارشنبه 16 مرداد 1398     |     کد : 2390

توسط شهرداری منطقه پنج آغاز شد

اجرای همسطح سازی 70 مورد خط کشی عابر پیادهشهردار منطقه پنج تبریز از بهسازی وهمسطح سازی خط کشی عابر پیاده در 70 نقطه از سطح حوزه خبر داد و گفت : به منظور جلوگیری از وقوع خطر جانی به عابرین هنگام تردد از عرض خیابان ها اقدام به ساماندهی خط کشی عابرپیاده شده است. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این مطلب افزود : این پروژه ها در قالب طرح خدمات محله ای اجرا می شود. وی در ادامه دراین رابطه تصریح نمود : طرح خدمات محله ای با هدف ارتقاء رضایتمندی شهروندان در محلات اجرا می شود. شهردار منطقه همچنین اظهار داشت : امسال اعتبار ویژه ای برای اجرای طرح های عمرانی وخدماتی تخصیص یافته است. مهندس نساج بهسازی وهمسطح سازی خط کشی عابر پیاده را از جمله مواردی دانست که در قالب طرح خدمات محله ای اجرا می شود. وی در این خصوص اظهار داشت : در 70 محل از سطح حوزه با یک میلیارد ریال هزینه این پروژه در حال انجام شدن است. وی در پایان گفت : این پروژه در مرداد ماه به پایان می رسد. 
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ