تاریخ : شنبه 26 مرداد 1398     |     کد : 2403

توسط شهرداری منطقه پنج صورت گرفت

پایان پوشش کانال واقع در مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبیپوشش کانال واقع در مسیرگشایی بارنج پایان یافت. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد وگفت : همزمان با پوشش کانال عملیات زیرسازی پروژه نیز در حال اجرا شدن است . وی در ادامه افزود : کانال واقع در مسیر 340 متر طول دارد که پوشش آن به پایان رسیده است. مهندس نساج در این رابطه اظهار داشت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج میسر می شود. شهردار منطقه پنج همچنین گفت : برای عملیات عمرانی این مسیرگشایی علاوه بر تملک ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است. وی در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از این مسیر گشایی اتوبان پاسداران به کوی فرشته و بارنج متصل می شود افزود : علاوه بر پوشش کانال واقع در مسیر زیرسازی نیز با سرعت وطبق زمانبندی در حال اجرا شدن است .  مهندس نساج عمده هدف از پوشش این کانال را ارتقای استانداردهای زیست محیطی برشمرد و گفت : ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می کند. گفتنی است پیش از این فاز اول مسیر گشایی از اتوبان پاسداران تا کوی فرشته انجام شده بود وبزودی شاهد بهره برداری از قسمت باقیمانده آن از کوی فرشته تا بارنج به طول 500 متر خواهیم بود.
 


PDF چاپ چاپ