تاریخ : يکشنبه 3 شهريور 1398     |     کد : 2411

با پایان زیر سازی در روز های آینده

آسفالت ریزی اساسی مسیرگشایی 24 متری فرشته شروع می شود پس از پایان یافتن پوشش کانال واقع در مسیرگشایی بارنج زیرسازی این پروژه نیز بزودی اتمام وآسفالت ریزی اساسی آن شروع می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد وگفت : پوشش کانال واقع در مسیر با 340 متر طول پایان یافته است. وی در این رابطه اظهار داشت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج میسر می شود. شهردار منطقه پنج همچنین گفت : برای عملیات عمرانی این مسیرگشایی علاوه بر تملک ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است. وی در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از این مسیر گشایی اتوبان پاسداران به کوی فرشته و بارنج متصل می شود افزود : علاوه بر پوشش کانال واقع در مسیر زیرسازی نیز با سرعت وطبق زمانبندی در حال اجرا شدن است که بزودی به پایان می رسد. شهردار منطقه پنج همچنین از شروع آسفالت ریزی اساسی این پروژه در چند روز آینده خبر داد وگفت : ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می کند. گفتنی است پیش از این فاز اول مسیر گشایی از اتوبان پاسداران تا کوی فرشته انجام شده بود وبزودی شاهد بهره برداری از قسمت باقیمانده آن از کوی فرشته تا بارنج به طول 500 متر خواهیم بود.


 


فرامرز  مقنیان آذری