تاریخ : دوشنبه 4 شهريور 1398     |     کد : 2412

با 1100 تن آسفالت در مرداد

خدمات محله ای در 23 محله وخیابان منطقه پنج اجرا شد

 


با 1100 تن آسفالت طرح خدمات محله ای در مرداد ماه اجرا شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز با اعلام این مطلب گفت : نهضت آسفالت ریزی امسال با نگاه عدالت محورانه در محلات اجرا می شود. وی در ادامه با بیان اینکه پس از تخریب آسفالت معیوب با روش کاتر زنی اقدام به زیرسازی وآسفالت ریزی اساسی می شود افزود : آسفالت ریزی با هدف گسترش طرح خدمات محله ای در سطح حوزه اجرا می شود. شهردار منطقه همچنین در رابطه با عملکرد منطقه در این زمینه در مردادماه داشت :در 23 محله وخیابان با1100 تن آسفالت طرح خدمات محله ای اجرا شده است. وی در این رابطه افزود : در شهرک باغمیشه کوچه های صایب 2-3و9، در کوی مصلی کوچه های 15-17-27و راجی اول مریم های اول تا چهارم وشاهد شرقی آسفالت ریزی شده است. مهندس نساج همچنین گفت : خیابان کرمزاده وکوچه هایش در ولیعصر دو ، کوچه های فرشته ودر بارنج خیابان حق شناس ، بن بست دوم و ورودی خیابان ادیب از طرح خدملات محله اتی برخوردار شده اند.
 


PDF چاپ چاپ