تاریخ : شنبه 9 شهريور 1398     |     کد : 2417

معاون مالی واقتصادی شهرداری منطقه پنج :

جدول گذاری وآسفالت ریزی 24 متری فرشته بزودی شروع می شودمعاونین مالی واقتصادی ، فنی وعمرانی وخدمات شهری شهرداری منطقه پنج از مسیر گشایی 24 متری فرشته جنوبی بازدید وآخرین وضعیت اجرای آن را برای بهره برداری درحداقل زمان بررسی نمودند. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در این بازدید که آقایان مهندس سعید مطلبی ، دانش پناه و جعفری حضور داشتند معاون مالی واقتصادی شهرداری منطقه پنج گفت : مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبی اینک در مرحله اتمام یافتن  زیرسازی اساسی است وبزودی جدول گذاری و آسفالت ریزی نیز شروع می شود. مهندس سعید مطلبی در ادامه افزود : در این پروژه پوشش کانال واقع در مسیرنیز به طول 340 متر اجرا وبه اتمام رسیده است. وی در این رابطه اظهار داشت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج میسر می شود. وی همچنین گفت : برای عملیات عمرانی این مسیرگشایی علاوه بر تملک ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است. معاون مالی واقتصادی منطقه پنج از شروع آسفالت ریزی اساسی این پروژه در چند روز آینده خبر داد وگفت : ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می کند. وی در پاین با بیان اینکه پیش از این درفاز اول مسیر گشایی از اتوبان پاسداران تا کوی فرشته انجام شده بود گفت : با بهره برداری برداری از فاز دوم مسیر گشایی به طول 500 متر کوی فرشته به بارنج متصل می شود .  


 


PDF چاپ چاپ