تاریخ : چهارشنبه 13 شهريور 1398     |     کد : 2425

در چند روز آینده صورت می گیرد

پایان زیرسازی وجدول گذاری مسیرگشایی 24 متری فرشته


معاون فنی وعمرانی شهرداری منطقه پنج از پایان یافتن جدول گذاری و زیرسازی مسیر گشایی 24 متری فرشته جنوبی درچند روزآینده خبر داد و گفت : آسفالت ریزی پروژه بلافاصله پس از زیرسازی وجدول گذاری انجام می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس بابک دانش پناه اعلام کرد و گفت : مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبی نقش مهمی در کاهش ترافیک محله بارنج و کوی فرشته خواهد داشت. وی در ادامه افزود : در این پروژه پوشش کانال واقع در مسیرنیز به طول 340 متر اجرا وبه اتمام رسیده است. وی در این رابطه اظهار داشت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج میسر می شود. دانش پناه همچنین گفت : این مسیرگشایی علاوه بر تملک ۴۰ میلیارد ریال هزینه عمرانی داشته  است. معاون فنی وعمرانی منطقه پنج از شروع آسفالت ریزی اساسی این پروژه در چند روز آینده خبر داد وگفت : ۲۴ متری فرشته جنوبی با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می کند. وی با بیان اینکه پیش از این فاز اول مسیر گشایی از اتوبان پاسداران تا کوی فرشته انجام شده بود گفت : با بهره برداری برداری از فاز دوم مسیر گشایی به طول 500 متر کوی فرشته جنوبی از مسیر اتوبان پاسداران به بارنج متصل می شود . 
 


PDF چاپ چاپ