تاریخ : شنبه 16 شهريور 1398     |     کد : 2430

شهردار منطقه پنج خبر داد :

آسفالت ریزی اساسی خیابان میثاق باغمیشه و مروارید رشدیه


اجرای نهضت آسفالت ریزی در شهریور ماه توسط شهرداری منطقه پنج  سرعت گرفته است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد وگفت : با انتخاب پیمانکاران آسفالت ریزی معابر ومحلات باقیمانده در شهریور با سرعت شروع شده است. شهردار منطقه پنج با اشاره به شروع آسفالت ریزی اساسی ورودی شهرک اکباتان و خیابان مولانا در باغمیشه در روزهای اخیرهمچنین افزود :آسفالت ریزی اساسی خیابان میثاق باغمیشه و مروارید در رشدیه شروع شده است. وی دراین رابطه تصریح نمود : خیابان میثاق در باغمیشه به طول 400 متر پس از آسفالت تراشی وزیرسازی به صورت اساسی ساماندهی می شود. شهردار منطقه افزود : درخیابان میثاق هزار تن اسفالت استفاده می شود. مهندس نساج به آسفالت کوچه مروارید در شهرک رشدیه نیزاشاره نمود وگفت : دراین کوچه با 100 تن آسفالت طرح خدمات محله ای اجرا شده است. وی در پایان از شروع آسفالت ریزی اساسی خیابان های امیر کبیر باغمیشه و مهستان رشدیه در روزهای آینده خبر داد.  












 


PDF چاپ چاپ