تاریخ : شنبه 16 شهريور 1398     |     کد : 2431

توسط معاونت خدمات شهری منطقه پنج

عملیات تسطیح وپاکسازی ورودی شرق تبریزپایان یافت

معاون خدمات شهری واجرایی منطقه پنج از پایان یافتن عملیات تسطیح وپاکسازی ورودی شرق تبریز ازهرنوع نازیبایی بصری ، نخاله و موانع فیزیکی خبر داد و گفت : با توجه به قرار گرفتن مهمترین ورودی تبریز در مسیر جاده تهران که در حوزه استحفاظی این منطقه واقع شده عملیات پاکسازی در دو مسیر رفت وبرگشت به طول 5 کیلومترانجام و به پایان رسید . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس ناصر جعفری اعلام کرد و افزود : با بسیج کلیه ماشین آلات هرنوع نازیبائی بصری از مسیر جاده تهران حذف می شود . وی در ادامه با بیان اینکه در مدیت زمان یک هفته عملیات تسطیح و پاکسازی در ورودی شرق تبریز پایان یافته است گفت : از مسیر میدان بسیج تا سه راهی اهر در دو باند رفت وبرگشت به طول 5 کیلومتر و همچنین جاده بشارت عملیات پاکسازی انجام شده است .


PDF چاپ چاپ