تاریخ : پنجشنبه 21 شهريور 1398     |     کد : 2434

با 120 میلیارد ریال هزینه

مسیر گشایی فرشته جنوبی بزودی افتتاح می شودبا 120میلیارد ریال هزینه مسیر گشایی 24 متری فرشته جنوبی بزودی افتتاح می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج اعلام کرد و گفت : برای عملیات عمرانی وتملک این پروژه 120 میلیارد ریال هزینه شده است. وی در ادامه با اشاره به هزینه تملک املاک واقع در مسیربا3900 متر مربع مساحت عرصه واعیان که آزادسازی شده افزود : در سال های اخیر برای تملک وآزادسازی املاک واقع درمسیر 70 میلیارد ریال هزینه شده است. شهردار منطقه با بیان اینکه مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبی در مرحله اتمام زیرسازی اساسی است اظهار داشت : بزودی  آسفالت ریزی اساسی این پروژه شروع می شود. مهندس نساج همچنین گفت : در این پروژه پوشش کانال واقع در مسیرنیز به طول 340 متر اجرا وبه اتمام رسیده است. وی تصریح نمود : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج میسر می شود. وی همچنین گفت : برای عملیات عمرانی این مسیرگشایی 50 میلیارد ریال هزینه شده است. وی در خصوص مشخصات فنی مسیرگشایی فرشته جنوبی گفت : ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می کند که پیش از این فاز اول پروژه به طول یک کیلومتربه بهره برداری رسیده بود. به گفته شهردار منطقه پنج فاز دوم مسیرگشایی فرشته شامل 500 متر است که در روزهای آینده قابل بهره برداری خواهد بود.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ