تاریخ : يکشنبه 24 شهريور 1398     |     کد : 2438

اعمال محدودیت ترافیکی در مسیرهای منتهی به خیابان 24 متری فرشته جنوبی

 
با توجه به مراحل پایانی عملیات عمرانی مسیرگشائی 24متری فرشته جنوبی برخی محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به این پروژه اجرا شده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در 24متری فرشته جنوبی که در محدوده بارنج، باغمیشه و ولیعصر دو واقع شده طبق طرح تفصیلی و با اخذ مجوز از شورای ترافیک استان تا زمان بهره برداری آن برخی محدودیت های ترافیکی اعمال شده است . بر اساس این گزارش از شهروندان تقاضا می شود جهت تردد به شهرک باغمیشه و کوی ولی عصر از مسیرهای جانبی در نظر گرفته شده استفاده کنند.


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ