تاریخ : سه شنبه 26 شهريور 1398     |     کد : 2444

گزارش تصویری نصب دیوارهای بتنی در محل ریزش کوه در شهرک باغمیشه


شهرداری منطقه پنج تبریز در پی وقوع ریزش کوه در خیابان شهید ولی پور واقع در شهرک باغمیشه به منظور جلوگیری از آسیب دیدن خانه های مسکونی و همچنین شهروندان اقدام به نصب دیوارهای بتنی نموده است .
  


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ