تاریخ : شنبه 30 شهريور 1398     |     کد : 2451

شهردار منطقه پنج خبر داد :

آغاز آسفالت ریزی مسیرگشایی اتصال رشدیه به ولی امرآسفالت ریزی مسیر گشایی اتصال رشدیه به کوی ولی امرشروع شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز با اعلام این خبرگفت: با پایان یافتن زیرسازی وجدول گذاری اتصال ولی امر به رشدیه آسفالت ریزی اساسی این پروژه  شروع  شده است. وی در ادامه افزود : به زودی این مسیرگشایی عمرانی با 20 میلیارد ریال هزینه به بهره برداری می رسد. وی همچنین اظهار داشت :  با احداث این خیابان کوی ولی امر و شهرک رشدیه به همدیگرمتصل می شوند. شهردار منطقه با بیان اینکه 2هزارتن آسفالت در این پروژه استفاده شده گفت : مسیرگشایی 24 متری ولی امر به رشدیه با ۶۰۰ مترطول ۲۰ میلیارد ریال هزینه داشته است. شهردار منطقه پنج تبریز در پایان با اشاره به اجرای دومین خیابان اتصال رشدیه به ولی امر گفت : با بهره برداری از دومین خیابان اتصال رشدیه به ولی امر ترافیک در این محدوده کاهش می یابد.   
 


PDF چاپ چاپ