تاریخ : دوشنبه 1 مهر 1398     |     کد : 2460

آغاز کف سازی پیاده روهای مسیرگشایی فرشته جنوبی


شهردار منطقه پنج ازشروع کفسازی پیاده رو های  مسیر گشایی 24 متری فرشته جنوبی خبر داد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد وافزود : به زودی این پروژه عمرانی به بهره برداری می رسد. وی همچنین گفت : مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبی نقش مهمی در کاهش ترافیک محله بارنج و کوی فرشته خواهد داشت. شهردار منطقه در ادامه با بیان اینکه در این پروژه پوشش کانال واقع در مسیرنیز به طول 340 متر اجرا وبه اتمام رسیده اظهار داشت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج میسر می شود. وی همچنین گفت : این مسیرگشایی علاوه بر تملک 50 میلیارد ریال هزینه عمرانی داشته  است. مهندس نساج هزینه تملک املاک واقع در مسیر پروزه را 70 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز اجرا شده و با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل کرده است. وی با بیان اینکه پیش از این فاز اول مسیر گشایی از اتوبان پاسداران تا کوی فرشته انجام شده بود گفت : با بهره برداری برداری از فاز دوم مسیر گشایی به طول 500 متر کوی فرشته جنوبی از مسیر اتوبان پاسداران به بارنج متصل می شود . وی در رابطه با شروع کف سازی پیاده رو های این پروژه نیز اظهار داشت : در باند رفت وبرگشت با 2هزار متر مربع مساحت کف سازی پیاده روهای مسیرگشایی فرشته جنوبی انجام شده است.

 


PDF چاپ چاپ