تاریخ : شنبه 6 مهر 1398     |     کد : 2464

با 500 تن آسفالت ورودی نمایشگاه بین المللی تبریز ساماندهی شدآسفالت ریزی اساسی خیابان منتهی به ورودی نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهنس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریزبا اعلام این خبر گفت : اجرای نهضت آسفالت ریزی با 100 میلیارد ریال هزینه در سال جاری برنامه ریزی شده است. وی در این رابطه افزود : معابر اصلی که نیازمند زیرسازی و آسفالت ریزی باشند از این طرح خدماتی بهره مند می شوند . وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون 10 هزار تن آسفالت در سطح حوزه برای ساماندهی معابر استفاده شده به آسفالت ریزی اساسی از خروجی میدان بسیج تا ورودی نمایشگاه بین المللی تبریز اشاره نمود و گفت : با 500 تن آسفالت این مسیر ساماندهی شده است. به گفته وی به زودی از میدان بسیج تا طرح تبادل امام علی (ع) با لکه گیری اساسی ساماندهی می شود .

 


PDF چاپ چاپ