تاریخ : يکشنبه 21 مهر 1398     |     کد : 2485

توسط شهرداری منطقه پنج

معابرو کوچه های کوی فرشته شمالی و کرکج لکه گیری شدلکه گیری آسفالت معابر ومحلات کوی فرشته شمالی و کرکج توسط معاونت های فنی وعمرانی و خدمات شهری منطقه پنج انجام شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریزاعلام کرد و گفت: طرح خدمات محله ای در تمامی شهرک های سطح حوزه انجام می شود که در این راستا معابر کرکج وکوی فرشته شمالی که نیازمند لکه گیری آسفالت بودند از این طرح بهره مند شده اند. وی در این رابطه افزود : پیش از این طرح خدمات محله ای در این دو محله اجرا شده بود که درمرحله جدید نیزلکه گیری آسفالت درمعابر وکوچه های این دو محله مورد انجام شده است. شهردار منطقه در پایان از تداوم این طرح در سطح حوزه تا زمانیکه شرایط جوی مساعد باشد خبر داد واز همراهی شهروندان با این منطقه قدردانی نمود. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ