تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398     |     کد : 2486

توسط شهرداری منطقه پنج آغاز شد

زیرسازی و آسفالت ریزی اساسی ورودی میدان شهید فهمیدهزیرسازی و آسفالت ریزی اساسی خیابان کوهسار در شهرک رشدیه تا اولین زیر گذر میدان شهید فهمیده شروع شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت : در این محدوده با 6 هزار متر مربع مساحت  هزار تن آسفالت برای ساماندهی معابر استفاده می شود. مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود : برای زیرسازی و آسفالت ریزی اساسی خیابان کوهسار در رشدیه تا اولین زیر گذر میدان شهید فهمیده پنج میلیارد ریال هزینه می شود. وی در ادامه با بیان اینکه امسال 100 میلیارد ریال برای ساماندهی معابر هزینه شده اظهار داشت : معابری که نیاز به آسفالت ریزی داشته باشند شناسایی شده اند و طبق زمانبندی اجرا می شوند. وی همچنین به زیرسازی و آسفالت ریزی خیابان امیر کبیر در باغمیشه همزمان با خیابان کوهسار اشاره نمود و گفت : ساماندهی معابربا اجرای نهضت آسفالت ریزی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ