تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398     |     کد : 2487

ساماندهی پارک محله ای کرکج توسط شهرداری منطقه پنج


ساماندهی  پارک محله ای کرکج توسط شهرداری منطقه پنج شروع شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این پارک محله ای که در ورودی کرکج ایجاد شده با اجرای کف سازی درپیاده روها ، جدول گذاری و نصب نیمکت ساماندهی می شود. براساس این گزارش شهرداری منطقه پنج در تمامی زمین ها با کاربری فضای سبز اقدام به ایجاد پارک محله ای می کند. همچنین تجهیز پارک های سطح حوزه به مبلمان وامکانات لازم از دیگر برنامه های این منطقه در سال جاری می باشد .

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ