تاریخ : يکشنبه 19 آبان 1398     |     کد : 2514

شهردار منطقه پنج خبر داد :

تحقق 84 درصدی پروژه های عمرانی تا پایان مهرماهبا حضور مهندس اسحقی معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز آخرین وضعیت پروژه های عمرانی منطقه پنج بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. به گزارش امور ارتباطات منطقه، در این جلسه مهندس اسحقی با اشاره به پتانسیل های موجود در شهرداری منطقه پنج گفت : این منطقه به عنوان کارگاه عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز محسوب می شود. معاون فنی وعمرانی شهردار تبریز در ادامه افزود : اجرای پروژه های فرامنطقه ای  بزرگ همچون بزرگراه دوکمال ، اتوبان ولایت  و پارک 400 هکتاری آرپا دره سی نشانگر اهمیت عمرانی شهرداری منطقه پنج برای کلانشهر تبریز است. وی گفت : پروژه های عمرانی منطقه پنج طبق زمانبندی در حال اجرا شدن هستند . وی در پایان از تلاش معاونت و کارشناسان فنی و عمرانی منطقه پنج در اجرای برنامه های مصوب عمرانی قدردانی نمود. همچنین مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج  تبریز در این جلسه گفت : امسال 100 میلیارد ریال برای طرح نهضت آسفالت ریزی اساسی هزینه شده است. وی در ادامه افزود : بزودی مسیرگشایی 24 متری شهدای بارنج و 24 متری اتصال رشدیه به ولی امر به بهره برداری می رسد. وی از تحقق یافتن  84 درصدی پروژه های  عمرانی تا پایان مهرماه امسال خبر داد و گفت : تمامی طرح های مصوب عمرانی طبق زمانبندی در حال اجرا شدن هستند.  


PDF چاپ چاپ