تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1398     |     کد : 2525

با 6 میلیارد ریال هزینه

اصلاحات هندسی کوی گازدر باغمیشه شروع شد


 شهردار منطقه پنج تبریزازشروع عملیات عمرانی پروژه اصلاحات هندسی در کوی گاز شهرک باغمیشه  با 6 میلیارد ریال هزینه خبرداد و گفت : با تغییرات صورت گرفته در طرح نهایی این پروژه تعداد درختهای جابجاشده از 290به 38 اصله کاهش یافت. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میرعلی اصغر نساج با اعلام این خبر افزود : طرح اصلاحات هندسی کوی گازدر شهرک باغمیشه با هدف کاهش ترافیک دریکی از پرترددترین خیابان های باغمیشه اجرا شده است.  وی هزینه اجرای این پروژه ترافیکی را 6 میلیارد ریال اعلام کرد ودرادامه گفت: با ایجاد اصلاحات هندسی در کوی گاز باغمیشه و دوبانده کردن مسیر، شاهد عبور ترافیکی سهل و آسان و همچنین ایجاد دسترسی به شهرک مرزداران، نصر و کوی گازخواهیم بود.


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ