تاریخ : چهارشنبه 29 آبان 1398     |     کد : 2526

شهردار منطقه 5 تبریز خبر داد :

اجرای طرح سم پاشی پاییزی در 25 پارک و بوستان محله ایمرحله سوم طرح پاییزی فضای سبز شهرداری تبریز که شامل سم پاشی پاییزی است توسط شهرداری منطقه پنج اجرا شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج اعلام کرد وگفت :  مرحله  سوم طرح گوزل تبریزیم در پارکها و فضاهای سبز این منطقه اجرا شده است. وی در ادامه افزود : این طرح برای مقابله با انتشار بیماری فتیله نارنجی از 24 تا 30 آبان اجرا شده است. شهردار منطقه پنج همچنین اظهار داشت : بیماری فتیله نارنجی ازجمله بیماری های شایع درختان در فصل پاییز است ودر صورت سم پاشی نشدن آسیب جدی به درختان وارد می کند. به گفته مهندس نساج این طرح در 25 پارک وبوستان محله ای وفضاهای سبز میادین ومعابراجرا شده است.
 


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ