تاریخ : يکشنبه 3 آذر 1398     |     کد : 2533

در پی عملکرد استقبال از بازگشایی مدارس

مدیر کل آموزش و پرورش استان از شهردار منطقه پنج قدردانی کردبا حضور نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان ، از شهردار منطقه پنج تبریز تقدیر شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در پی کسب رتبه اول کشور در زمینه استقبال از بازگشایی مدارس توسط اداره کل آموزش پرورش استان و نقش مهم و تاثیر گذار شهرداری کلانشهر تبریز در این زمینه آقای جعفر پاشایی مدیر کل آموزش پرورش استان با ارسال لوح تقدیر از مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز تجلیل نمود . در این مراسم مهندس نساج با بیان اینکه تمامی مدارس نیازمند به خدمات رسانی در بازگشایی مدارس از تسهیلات شهرداری برخوردار شده اند گفت : آسفالت ریزی ، رنگ آمیزی ، نظافت و پاکسازی محطه مدارس ، خط کشی معابر از مهمترین خدامت ارائه شده به مدارس در مهرماه بوده است . شهردار منطقه 5 همچنین در ادامه به طرح  حمایت از دانش آموزان بی بضاعت تبریز اشاره نمود و گفت : با دستور شهردار محترم تبریز لوازم ورزشی مورد نیاز 800 دانش آموز تبریز توسط شهرداری منطقه 5 تامین شده است . وی کمک به مدارس را امری ارزشمند دانست و در این رابطه اظهار داشت : تمامی مدارس واقع در حوزه استحفاظی این منطقه می توانند از خدمات فرهنگی و آموزشی ارایه شده در فرهنگسراهای منطقه 5 استفاده کنند . شهردار منطقه افزود : مدیران مدارس در صورت تمایل به بهره مندی از برنامه های آموزشی با حضور کارشناسان و مربیان مجرب وحضور آنها در مدارس می توانند به امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 5 مراجعه نمایند. 

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ