تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398     |     کد : 2537

با حضور مدیر کل حراست شهرداری تبریز

مدیر حراست شهرداری منطقه پنج منصوب شدبا حضور مدیرکل حراست شهرداری تبریز، شهردار منطقه پنج ، معاونین ومدیران این منطقه ، مدیر جدید حراست منطقه پنج معرفی و منصوب شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس اسماعیل فتحیان مدیرکل حراست شهرداری تبریز گفت : یکی ازاقدامات اصلی حراست درمناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری دفاع از عملکرد و جایگاه شهرداری نزد افکار عمومی است . وی در ادامه همچنین حفاظت از حقوق بیت المال و صیانت از آبرو و حیثیت پرسنل شهرداری را از دیگر وظایف حراست برشمرد و افزود : دفاع از مدیران و پرسنل پاکدست که اکثریت مجموعه خدمتگزاری شهرداری را شامل می شود وظیفه دیگر اداره کل حراست است. آقای فتحیان همچنین با اشاره به ضرورت انجام کار تیمی و جمعی در ادارات اظهار داشت : وقتی شهردار منطقه پنج تحقق برنامه های مصوب را در سایه همدلی و تلاش مجموعه معاونین ، مدیران و پرسنل می داند چنین روحیه ای برای مجموعه شهرداری قابل افتخار است. وی در پایان اهمیت کار جمعی و گروهی در دین مبین اسلام را مهم ارزیابی نمود و از تلاشهای آقای مهندس داود باغی در دوران مدیریت خود در حراست شهرداری منطقه پنج قدردانی و ابراز امیدواری کرد این روند در مدیریت جدید حراست نیز تداوم داشته باشد .  شایان ذکر است در این مراسم ضمن قدردانی از آقای باغی ، دکتر میثم صدیقی به عنوان مدیر جدید حراست شهرداری منطقه پنج منصوب شد . وی پیش از این مدیر حراست شهرداری منطقه 9 تبریز بود . 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ