تاریخ : شنبه 9 آذر 1398     |     کد : 2540

تشکیل اولین جلسه بررسی بودجه سال 99 در شهرداری منطقه پنج تبریز


اولین جلسه بررسی بودجه سال آینده در شهرداری منطقه پنج تبریز تشکیل شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه مهندس میر علی اصغر نساج گفت : در نیمه اول امسال با تحقق 74 درصدی بودجه عمرانی رتبه اول را در بین مناطق شهرداری کسب کرده ایم و این عدد تا آبان ماه به 84 درصد افزایش یافته است. شهردار منطقه پنج در ادامه کاهش هزینه های جاری را از اولویت های این منطقه دانست و گفت : تمامی معاونتها و واحدهای اداری باید کاهش هزینه های جاری را جزو برنامه های اصلی خود قرار دهند. وی همچنین به اهمیت کار گروهی برای تحقق برنامه های پیش بینی شده اشاره نمود و در این رابطه اظهار داشت : کسب رتبه های اول و تحقق برنامه های مصوب در سایه همدلی و انجام کار گروهی صورت گرفته است. شهردار منطقه تحقق 95 درصدی بودجه تا پایان آبان ماه را قابل تقدیر دانست و گفت : درصد تحقق بودجه نقدی و غیرنقدی تا پایان سال می تواند بیش از این رقم باشد. مهندس نساج در پایان ابراز امیدواری نمود بودجه سال آینده که بودجه ای عملیاتی و متفاوت نسبت به سالهای اخیر خواهد بود باعث ایجاد تغییر و تحول در سطح منطقه شود.   


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ