تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1398     |     کد : 2550

با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری

طرح آنالیز ترکیب بدن در شهرداری منطقه پنج اجرا شدبا مشارکت معاونت ورزشی سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تبریز آنالیز ترکیب بدن برای کارکنان منطقه پنج انجام شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این آزمایش با استفاده از دستگاه های پیشرفته در محورهای فشارخون ، قدرت عضلات بدن ، شاخص توده بدن ، درصد عضله وچربی و میزان آب و مواد معدنی انجام شد. براساس این گزارش پرسنل شهرداری منطقه 5 در این طرح شرکت و کارشناسان سازمان فرهنگی ، هنری و ورزشی نتایج پزشکی اخذ شده را به آنها ارایه نمودند. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ