تاریخ : شنبه 23 آذر 1398     |     کد : 2554

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :

اجرای عملیات عمرانی در 850 متر از مسیرگشایی باند کندرو جاده تهران


شهردار منطقه ۵ گفت: پس از آسفالت ریزی 600 متر از باند کند رو جنوبی جاده تهران ، عملیات عمرانی در 850 متر دیگر از این مسیر در حال اجرا شدن است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد وافزود : باند کندرو جنوبی جاده تهران یکی از طرح های عمرانی مهم محسوب می شود که در تغییر مبلمان شهری شرق تبریزنقش خواهد داشت . وی با اشاره به اینکه مسیرگشایی باندهای کندرو شمالی و جنوبی یکی از برنامه های ساماندهی ورودی شرق تبریز است گفت: با پایان یافتن عملیات تملک املاک واقع در مسیر زیرسازی باند کند رو جنوبی شروع شده است . مهندس نساج افزود: ۵۳ ملک در مسیرباند جنوبی واقع شده وبخش وسیعی از عملیات تملک پایان یافته است . وی با بیان اینکه برای تملک کل املاک واقع در مسیر این طرح با ۱۸ هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه می شود گفت: زیرسازی قسمت های تملک شده و جدول گذاری در حال اجراست و پس از اتمام آن آسفالت ریزی نیز شروع می شود. شهردار منطقه پنج گفت : در 700 متر از باند کندرو جاده تهران پس از زیرسازی و جدول گذاری آسفالت ریزی اساسی انجام می شود. به گفته وی در قسمت دیگری از این مسیر به طول 100 متر عملیات جدول گذاری شروع شده وبزودی زیرسازی اساسی آن انجام خواهد شد. مهندس نساج همچنین افزود : 50 متردیگر از این پروژه پس از پایان یافتن آزادسازی املاک در مرحله زیرسازی و جدول گذاری است.  
  


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ