تاریخ : پنجشنبه 28 آذر 1398     |     کد : 2561

با حضور عضو شورای اسلامی شهر

اجرای طرح ترویج فرهنگ مهربانی با حیوانات شروع شد


با حضور دکتر سعید نیکو خصلت و مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز طرح ترویج فرهنگ مهربانی با حیوانات در پارک های این منطقه اجرا شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در این طرح که برای گربه ها لانه هایی طراحی و در پارک ها نصب شده است شهروندان در این کار مشارکت داده می شوند . بر اساس این گزارش عضو شورای اسلام شهر در مراسم اجرای طرح مهربانی با حیوانات که در پارک باغمیشه ترتیب یافته بود گفت : مهربانی با حیوانات در جوامع پیشرفته به یک فرهنگ و اصل مهم تبدیل شده است . دکتر سعید نیکو خصلت در ادامه افزود : با فرا رسیدن فصل زمستان  که پرندگان و حیوانات با کمبود غذا مواجه می شوند شهروندان از این موجودات باید حمایت کنند  .وی از این اقدام شهرداری منطقه پنج قدر دانی و ابراز امیدواری نمود  تا در سطح شهر توسعه یابد . همچنین مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج در این مراسم گفت : هدف از پرداختن به ترویج فرهنگ مهربانی با حیوانات مشارکت دادن شهروندان در این امر است . وی در ادامه افزود : شهروندی که با حیوانات مهربان باشد به همنوع خود خیانت و نامهربانی نخواهد کرد . وی همچنین افزود : این منطقه با مشارکت کانال های خبری طرح مهربانی با پرندگان را با دادن غذا در فصل زمستان شروع کرده و به پنج فیلم ارسالی برتر جایزه خواهد داد. وی در ادامه در خصوص دومین طرح مهربانی با حیوانات نیز گفت : در این طرح برای گربه ها لانه هایی طراحی و در پارک های سطح حوزه نصب شده است .
  


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ