تاریخ : شنبه 30 آذر 1398     |     کد : 2562

شهردار منطقه پنج خبر داد :

دو بانده کردن مسیر کوی گاز در باغمیشه با اصلاحات هندسی

 شهردار منطقه پنج تبریزازدوبانده کردن مسیر دسترسی فلکه مادر به کوی گاز در شهرک باغمیشه با اصلاحات هندسی خبر داد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میرعلی اصغر نساج با اعلام این خبر در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی گفت : اصلاحات هندسی در کوی گاز شهرک باغمیشه  با 6 میلیارد ریال هزینه در حال احداث می باشد. وی افزود : دراین پروژه اقدام به پیاده رو سازی و دو بانده کردن مسیر کوی گاز به فلکه مادر شده است. شهردار منطقه پنج با بیان اینکه در اجرای طرح اصلاحات هندسی کوی گازبا ایجاد تغییرات صورت گرفته تعداد درخت های جابجا شده از 290به 38 اصله کاهش یافت اظهار داشت : این پروژه با هدف کاهش ترافیک دریکی از پرترددترین خیابان های باغمیشه اجرا شده است.  وی هزینه اجرای این پروژه ترافیکی را 6 میلیارد ریال اعلام کرد ودرادامه گفت: با ایجاد اصلاحات هندسی در کوی گاز باغمیشه و دوبانده کردن مسیر، شاهد عبور ترافیکی سهل و آسان و همچنین ایجاد دسترسی به شهرک مرزداران، نصر و کوی گازخواهیم بود.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ