تاریخ : چهارشنبه 4 دي 1398     |     کد : 2567

با احداث پارک کودک

تعداد پارک های مرزداران به 4 عدد افزایش یافت


با احداث پارک کودک ، تعداد پارک های شهرک مرزداران به 4 عدد افزایش می یابد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت : شهرک مرزداران و کوی نیاوران که در همسایگی همدیگر قرار گرفته اند به علت افزایش جمعیت و توسعه ساخت و ساز نیازمند توسعه کاربری های تفریحی می باشند. مهندس میر علی اصغر نساج در ادامه افزود : در تمامی شهرک های جدید الاحداث سطح حوزه در صورتیکه توسط سازندگان این شهرک ها زمین خالی با کاربری فضای سبزدر نظر گرفته شده باشد شهرداری منطقه پنج اقدام به احداث پارک وبوستان محله ای می کند. وی همچنین با اشاره به سیاست شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز در سال آینده به عنوان سال توسعه فضای سبز اظهار داشت : پارک کودک در شهرک مرزداران در حال احداث است که با بهره برداری از آن تعداد پارک و بوستان محله ای در این شهرک به 4 مورد افزایش می یابد. شهردار منطقه پنج در این رابطه تصریح نمود : پیش از این پارک نیاوران ، طاها و استادان در مرزداران احداث شده است که با اتمام عملیات عمرانی پارک کودک تعداد فضاهای سبز این شهرک به 4 عدد افزایش می یابد.
 


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ