تاریخ : شنبه 21 دي 1398     |     کد : 2588

با حضور مشاوران مطرح کشور

طرح های مطالعاتی پارک آرپادره سی بررسی شد

به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: پس از احداث اولیه این پارک با بهره مندی از نظر و دیدگاه مشاوران ذیصلاح نسبت به تجهیز آن اقدام می شود.
با حضور جمعی از مشاوران طراح در حوزه پارک و منظر شهری طرح های مطالعاتی پیشنهادی برای پارک جنگلی آرپادره سی بررسی شد . شهردار منطقه پنج همچنین اظهار داشت : بزودی پروژه مطالعه و بررسی پارک جنگلی آرپادره سی از طریق آگهی مناقصه به یکی از مشاوران طراح در حوزه پارک و منظر شهری واگذار می شود.وی در ادامه افزود : ۷۰۰ هکتار از پارک جنگلی آرپادره سی توسط مشاوران با انواع کاربری های تفریحی و گردشگری مورد نیاز  طراحی وبه شهرداری جهت اجرا ارایه خواهد شد.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ