تاریخ : سه شنبه 24 دي 1398     |     کد : 2591

با برگزاری سه دیدار

مسابقات فوتسال جام فجر شهرداری منطقه 5 شروع شد

مسابقات فوتسال جام فجر که با شرکت 11 تیم از واحدهای مختلف شهرداری منطقه پنج ترتیب یافته با برگزاری سه دیدار شروع شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در روز نخست این مسابقات تیم های امور مالی ، ناحیه سه خدمات شهری و ترانسپورت برحریفان خود غلبه کردند.  مسابقات فوتسال جام فجر ویژه یادبود درگذشت مرحومین حمید ملک زاده و موسی پاشازاده، دونفر از پاکبانان شریف منطقه پنج برگزار می شود . گفتنی است در این مسابقات تیم های فضای سبز ، معاونت خدمات شهری ، معاونت شهرسازی ، معاونت عمران،  تخلفات ساختمانی ، دفتر شهردار ، ماشین آلات ، امور ارتباطات و فرهنگی ، امور مالی ،  ناحیه 3  و رانندگان استیجاری شرکت کرده اند. نتایج روز نخست مسابقات بدین شرح می باشد :
امور مالی 7 – امور ارتباطات و فرهنگی 4
ناحیه سه 4 – ماشین آلات 3
ترانسپورت 3 – دفتر شهردار 2 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ