تاریخ : چهارشنبه 25 دي 1398     |     کد : 2592

با حضور معاون اداره کل کمیته امداد حضرت امام ( ره ) استان

راهکارهای مشارکت شهروندان و کارکنان شهرداری منطقه 5 تبریزدر کمک به محرومین بررسی شدبا حضور معاون اداره کل کمیته امداد حضرت امام خمینی ( ره ) استان طرح هم افزایی و مشارکت پرسنل شهرداری منطقه ۵تبریزو همچنین شهروندان در کمک به محرومین بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه، در این جلسه مهندس یونس فاتح معاون امور مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد استان آدربایجان شرقی ضمن قدردانی از همکاری شهرداری منطقه ۵ بااین اداره کل گفت : امیدواریم برنامه های حمایتی این منطقه از نیازمندان به الگویی در جامعه تبدیل شود. وی در ادامه افزود : حمایت از نیازمندان نه تنها وظیفه کمیته امداد بلکه مستلزم همت تمامی ادارات و نهادهای دولتی است. معاون اداره کل کمیته امداد استان همچنین درادامه ابراز کرد : با مبالغ کوچک می توان بخش مهمی از نیاز محرومین را مرتفع ساخت. فاتح در پایان ابراز امیدواری نمود با مشارکت پرسنل شهرداری منطقه پنچ و شهروندان ساکن در این منطقه کارهای بزرگی برای محرومیت زدایی برداشته شود. دراین جلسه همچنین شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : همکاری با نهاد انقلابی همچون کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره ) باعث خیر و برکت برای جامعه می شود. مهندس میر علی اصغر نساج افزود : علاوه بر پرسنل و کارکنان ادارات در صورت مشارکت دادن شهروندان در فعالیت های خیرخواهانه قطعا شاهد افزایش میزان کمک های مردمی به نیازمندان خواهیم شد. وی نمونه عینی مشارکت دادن شهروندان در کمک به محرومین را اجرای برنامه افطارلیق توسط شهرداری منطقه ۵ دانست و در این رابطه اظهار داشت : اگر برنامه های فرهنگی با نشاط برای شهروندان در فضاهای عمومی طراحی و اجرا شود با فعال کردن شهروندان می توان بر میزان جذب مشارکت مردمی برای کمک به محرومین افزود. گفتنی است در این جلسه شهرداری منطقه ۵ تبریز و اداره کل کمیته امداد استان راهکارهای هم افزایی و مشارکت دادن شهروندان و کارکنان این منطقه در کمک به محرومین را بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ