تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1398     |     کد : 2643

گزارش تصویری از حضور حماسی پرسنل شهرداری منطقه پنج در راهپیمایی 22 بهمن
 


PDF چاپ چاپ