تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1398     |     کد : 2676

شهردار منطقه پنج خبر داد

گلکاری

گلکاری در مسیر ۳ کیلومتری ورودی شرق تبریز

پس از خاکبرداری پخش خاک نباتی برای گلکاری در مسیر جاده تهران شروع شد. به گزارش امورارتباطات منطقه این خبر را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: ورودی شرق تبریز با گلکاری ازچشم اندازی زیبایی برخوردار می شود. مهندس میر علی اصغر نساج همچنین افزود : به علت مناسب نبودن خاک رفوژ وسط جاده تهران برای کاشت گل اقدام به خاکبرداری و پخش خاک نباتی شده است که بزودی شاهد کاشت گل درمهمترین  ورودی تبریز خواهیم بود. وی از تولید انواع گل در ۴ گلخانه این منطقه خبر داد و در این خصوص گفت : با تلاش مدیریت و کارگران زحمت کش فضای سبز این منطقه در تولید گل خودکفا می شویم . شهردار منطقه پنج تبریز افزود : گل هایی که در طرح استقبال از بهار در سطح حوزه کاشته می شود در گلخانه های منطقه تولید شده اند. وی در ادامه افزود : برای استقبال از بهار در قسمتی از مسیر جاده تهران گلهای بنفشه کاشته می شود وبعد از عید نوروز و مساعد شدن شرایط جوی کل این مسیر ۳ کیلومتری باکاشت گل آنادورا و از گل های ماندگار تزیین می شود. شهردار منطقه ۵ تصریح نمود: سال آینده و پس از کاشت گل های آنادورا ورودی شرق تبریز از چشم انداز زیبابرخوردار می شود. مهندس نساج گفت : ۲۵۰هزار گل دایمی آنادورا در مسیر جاده تهران کاشته می شود
  


PDF چاپ چاپ