تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1398     |     کد : 2677

پلمپ محلهای غیر مجاز جمع آوری ضایعات توسط شهرداری منطقه پنج
 


PDF چاپ چاپ