تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1398     |     کد : 2679

توسط شهرداری منطقه پنج

لکه گیری آسفالت خیابان علامه امینی در کوی ولی عصر دو انجام می شود

در ادامه لکه گیری آسفالت معابر اقدام به تخریب آسفالت معیوب خیابان علامه امینی در کوی ولی عصر ۲ شد. به گزارش امورارتباطات منطقه پس از اتمام لکه گیری و چاله زدایی در مسیر های اصلی سطح حوزه این پروژه در معابر فرعی سطح حوزه توسط شهرداری منطقه پنج تبریز شروع شده است . براساس این گزارش آسفالت معیوب خیابان علامه امینی در کوی ولی عصر ۲ پس از تخریب زیرسازی شده است و آسفالت ریزی آن نیز انجام می شود.  گفتنی است طبق وعده شهرداری منطقه پنج تبریز چاله زدایی در تمامی معابر سطح حوزه تا پایان سال ادامه خواهد داشت


 


PDF چاپ چاپ