تاریخ : پنجشنبه 15 اسفند 1398     |     کد : 2681

توسط شهرداری منطقه پنج تبریز انجام شد

عملیات سمپاشی زمستانه در فضاهای سبز

به منظور مقابله و دفع انواع آفات عملیات سمپاشی درفضاهای سبز معابر، میادین و ۲۵ پارک محله ای  توسط شهرداری پنج تبریز انجام شد. به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس ایرج قره خانی مسول فضای سبز منطقه پنج اعلام کرد و گفت: سمپاشی زمستانه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار انجام شده است.  وی افزود : در صورت سمپاشی نشدن از عمر درختان کاسته شده و آسیب جدی به فضاهای سبز وارد می شود. او در ادامه به اجرای عملیات سمپاشی درختان اشاره نمود و گفت : فضاهای سبز واقع در رفوژ معابر، میادین و ۲۵ پارک محله ای سمپاشی شده اند. مسول امور فضای سبز منطقه در این خصوص اظهار داشت: برای دفع آفات اقدام به سمپاشی درختان در فصل زمستان شده است.


 


PDF چاپ چاپ