تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398     |     کد : 2688

معاون خدمات شهری و اجرایی  منطقه پنج خبر داد

خرید و نصب ۷۰ باکس زباله جدید در محلات سطح حوزه

باکس های زباله جدید در معابر و محلات سطح حوزه نصب شد. به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس ناصر جعفری اعلام کرد و گفت: با دستور شهردار منطقه وبه منظور خدمات رسانی مطلوب در زمان جمع آوری زباله اقدام به حذف باکس های زباله فرسوده شده است.  معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه پنج افزود: پس از شناسایی باکس های زباله فرسوده اقدام به جمع آوری آنها شده است. وی در این رابطه گفت : ۷۰ باکس زباله جدید خریداری و در معابر و محلات سطح حوزه نصب شده است.  وی به اجرای طرح استقبال از بهار اشاره نمود و دراین خصوص گفت : از اول اسفندماه این طرح شروع شده تاپایان سال ادامه خواهد داشت.  به گفته وی از مهمترین موارد این طرح می توان به پاکسازی و رفت و روب و لکه گیری آسفالت اشاره نمود. همچنین طرح گلکاری ، شست و شو وی جداول ، ضدعفونی کانیوها،ایستگاههای اتوبوس و آلمان های شهری ازدیگر مواردیست که دراین طرح اجرامی شود.


PDF چاپ چاپ