تاریخ : چهارشنبه 21 اسفند 1398     |     کد : 2695

تصاویری از استقبال از بهار با کاشت گل های نشایی تولید شده در گلخانه های شهرداری منطقه پنج تبریز


 


PDF چاپ چاپ