تاریخ : شنبه 24 اسفند 1398     |     کد : 2699

توسط شهرداری منطقه پنج صورت گرفت

شروع لکه گیری آسفالت معابر در محله کرکج

لکه گیری آسفالت در معابر محله کم برخوردار کرکج توسط شهرداری منطقه پنج تبریز شروع شد. به گزارش امورارتباطات منطقه درادامه اجرای طرح خدمات محله ای با لکه گیری آسفالت در معابر سطح حوزه این پروژه در معابر محله کم برخوردار کرکج نیز اجراشد. بر اساس این‌گزارش محله کرکج با برخورداری جمعیتی در حدود ۱۰ هزار نفر که در شرق تبریز واقع شده یکی از مناطق کم برخوردار شهر محسوب می شود و شهرداری منطقه پنج درراستای توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری اقدام به لکه گیری آسفالت در معابر آن نموده است 


PDF چاپ چاپ